Wersja drukowana 50 zdjęć, 8 wyróżnień, 35 fotografów
Exif zdjęć i praktyczne wskazówki
Wysyłka od 16ego sierpnia do różnych krajów Europy
Wyróżnienia dla :
Alexandra Vas František Tóth Axel Jusseit Alexander Krause Tara Mapes Miléna Sanson Michel Keppens Carlos ManfortePrinted Version
50 photos, 8 distinctions, 35 photographers
Exif photos and practical tips
Shipping from 16 August to different europe countries

August/Sierpień 2019

59,00 zł Regularna cena
16,00 złCena Rabatowa