International

PHOTOGRAPHY

Magazine

NIESAMOWITE FOTOGRAFIE

SHOP

 

ABOUT

Magazyn dla fotografów, którzy chcą zaprezentować swoją pracę. W każdym z konkursów na oficjalnej grupie FB zostaną wybrane fotografie, które znajdą się w drukowanej wersji magazynu.
Nowe wydanie 15ego każdego miesiąca.

Kilka konkursów w miesiącu z różnych dziedzin.


 

Wskazówki na temat wykonanych zdjęć.
Magazyn można zakupić w celu prezentacji swoich zdjęć klientom lub dla własnej inspiracji. 

 

 

Oprócz tego pomagamy fotografom podnosić swój warsztat, udostępniając materiały szkoleniowe czy cyfrowe do obróbki zdjęć.
 

 

Magazine for photographers who want to present their work. In each of the competitions at the official FB group, photographs will be selected that will be in the printed version of the magazine.

New edition of the 15th of each month.

 

Several competitions a month from various fields.

 

 

Tips on taking pictures.

The magazine can be purchased to present your photos to clients or for your own inspiration.

 

Dane do wpłaty/Payment details:

International Photography Magazine

mBank

89 1140 2004 0000 3302 6744 7790

 
 

CONTACT ME

511 428 140/ iphotographymagazine@gmail.com

 

Krasna 57 26-220 Stąporków

Thanks for submitting!